Kvinesdal kirke

 

Kvinesdal kirke er en åttekantet kirke fra 1837.

Under nåværende Kvinesdal kirke har arkeologer påvist spor etter en eldre kirke. Den tidligste påviste kirken på stedet er dokumentert i form av et brannlag umiddelabart ovenpå den gamle markoverflaten. Brannlaget datert til mellom år 980-1020. Her fantes og spor etter graver fra middelalderen. Flere av gravene ser ut til å ligge i tilknytning til den eldste kirken på stedet. Materiale i gravene er C14 datert til fra midten av 900-årene og fremover.


http://www.kirkesok.no/kirker/Kvinesdal-kirke

Rapport om den arkeologiske utgravingen finner du her:

http://www.niku.no/filestore/Publikasjoner/NIKUPublikasjoner111.pdf

Artikkel av Frans-Arne Stylegar, "Et forsvunnet gravfelt i Kvinesdal":

http://arkeologi.blogspot.no/2005/01/et-forsvunnet-gravfelt-i-kvinesdal.html 

Tekst og foto: Yvonne F. Willumsen