Feda

Feda kirke er en korskirke fra 1800 på Feda i Kvinesdal kommune, Vest-Agder fylke.

Byggverket er i tre og har 300 plasser.

http://www.kirkesok.no/kirker/Feda-kirke

Tekst og foto: Yvonne F. Willumsen