Valle kirke

Valle kirke ligger på østsiden av Audnaelva på Vigeland. Den er hovedkirka i prestegjeldet.

Kirka har korsform og er bygget i 1793 med hele 6 gallerier og 550 sitteplasser.

http://www.kirkesok.no/kirker/Valle-kirke-Soer-Audnedal

Tekst og foto: Yvonne F. Willumsen