Austad kirke

Austad kirke er en laftebygget korskirke bygget i 1801-1802. 

Den nåværende kirken er den tredje eller fjerde på stedet. Tømmer fra to eldre kirker er gjenanvendt i dagens kirkebygning. Den eldste kirken var en liten stavkirke fra 1150-årene. Kirken har malt innvendig dekor utført av Henrik Svennevik. Dekoren ble overmalt i 1872, men delvis avdekket i 1930.

På kirkegården ståe en minnebauta over eidsvollmannen Teis Lundegaard. Lundegaard møtte på riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 som representant for Lister og Mandals amt. Han stilte seg politisk sammen med Selvstendighetspartiet. 

 
Kopi av fulllmakten som Teis Lundegaard  hadde med til Eidsvoll i 1814.

http://www.kirkesok.no/kirker/Austad-kirke-Lyngdal

Tekst og foto: Yvonne F. Willumsen