Mandal kirke

Mandal kirke norges største trekirke,  og er et av de største trebyggene i Norge. Kirken ble bygget etter bybrannen i 1810, og offisielt åpnet i 1821.

Den eldre kirken i Mandal lå lenger vest i byen, men gikk tapt i en omfattende bybrann i 1810. Den nye kirken i klassisistisk stil ble tegnet av arkitekten J.G. Løser.

 

http://www.kirkesok.no/kirker/Mandal-kirke

Tekst og foto: Yvonne F. Willumsen/Frans-Arne Stylegar