Bjelland kyrkje

Bjelland kirke er ei korskyrkje fra 1793. Man vet med sikkerhet at det sto en kirke på dette stedet allerede i år 1429. På kyrkjegarden står eit gammalt steinkross.

 
Gravminner ved Bjelland kyrkje.

http://www.kirkesok.no/kirker/Bjelland-kirke

Tekst og foto: Yvonne F. Willumsen/Frans-Arne Stylegar