Tonstad kyrkje

Tonstad kirke er ei langkyrkje fra 1852. Byggmester var Tollak Gudmestad frå Nærbø. Byggverket er i tømmer og har 300 plasser.

http://www.kirkesok.no/kirker/Tonstad-kyrkje

Tekst og foto: Yvonne F. willumsen/Frans-Arne Stylegar