Øvrebø kirke

Akkurat når Øvrebø fikk sin første kirke, vet man ikke, men den hadde i sin tid navnet Sangisland etter gården der den lå (i dag skrives navnet Sangesland). I området er det store gravhauger, for en stor del ikke undersøkt arekeologisk (og det meldes at tidligere tiders prester har fjernetnoe av dette), så det kan ha vært at man overtok et gammelt hovsted. Det fortelles ellers at en gammel gravstein funnet på kirkegården sannsynligvis er en gjenbrukt stein med prosesjonskors (på motsatt side) som kan være fra svært tidligkristen tid i Norge.

Tekst utdrag fra http://norske-kirkebygg.origo.no/-/bulletin/show/727992_oevreboe-kirke?ref=checkpoint

http://www.kirkesok.no/kirker/OEvreboe-kirke

Tekst og foto: Yvonne F. Willumsen