Vennesla kirke

Vennesla kirke er en langkirke fra 1830. Arkitekt var ingeniøroffiseren Arild Sibbern i Kristiansand. Stilen er tydelig preget av empire, men har også hentet inspirasjon fra middelalderens steinkirker. Skipet er oppført i stein som er slemmet og hvitkalket, mens tårnet er oppført i tre med kraftig profilert stående trekledning. Byggverket er i tre og har 240 plasser.

http://www.kirkesok.no/kirker/Vennesla-kirke

Tekst og foto: Yvonne F. Willumsen