Sandvigodden

Flertallet av kystkommunene på Agder har ett eller flere eks-tyske kystfort innenfor sine grenser. Som kulturminner og autentiske relikter fra verdenskrigen spiller disse anleggene i dag en viktig rolle i den lokale historieformidlingen. Selv om bevaringsgraden er ulik, kan man på flertallet av kystfortene fortsatt se nokså intakte kanonstillinger, bunkere, fjellanlegg, luftvernstillinger og nærforsvarssystemer som forteller om hvordan den tyske okkupasjonsmakten forberedte seg på å møte en alliert landgang i Norge.Sandvikodden  Hærkystfortet HKB 979 dekket fra mai 1941 den sørlige innseilingen til Arendal med fire 10,5 cm kanoner. Ved utgangen av året 1942 hadde tyskerne til sammen en styrke på ca 160 mann ved Galtesund, hvorav 125 på fortet. Batteriets kommandobunker var av typen R636 og to kanoner ble i siste halvdel av krigen montert i R671 kasematter.  Flostadøen