Grimstad

Flertallet av kystkommunene på Agder har ett eller flere eks-tyske kystfort innenfor sine grenser. Som kulturminner og autentiske relikter fra verdenskrigen spiller disse anleggene i dag en viktig rolle i den lokale historieformidlingen. Selv om bevaringsgraden er ulik, kan man på flertallet av kystfortene fortsatt se nokså intakte kanonstillinger, bunkere, fjellanlegg, luftvernstillinger og nærforsvarssystemer som forteller om hvordan den tyske okkupasjonsmakten forberedte seg på å møte en alliert landgang i Norge.Grimstad  Kystfortet HKB 978 Grimstad lå fra mai 1941 på Marivoll med fire 10,5 cm kanoner og to 2 cm luftvernkanoner. Kommandobunkeren var av en lokalt tilpasset type. Batteriet ble etter hvert forsterket med en norsk 7,5 cm kanon og var betjent av 87 soldater og offiserer ved utgangen av 1942. I 1944 ble batteriet flyttet til Prestegården nord for