Rand√łya

Flertallet av kystkommunene på Agder har ett eller flere eks-tyske kystfort innenfor sine grenser. Som kulturminner og autentiske relikter fra verdenskrigen spiller disse anleggene i dag en viktig rolle i den lokale historieformidlingen. Selv om bevaringsgraden er ulik, kan man på flertallet av kystfortene fortsatt se nokså intakte kanonstillinger, bunkere, fjellanlegg, luftvernstillinger og nærforsvarssystemer som forteller om hvordan den tyske okkupasjonsmakten forberedte seg på å møte en alliert landgang i Norge.Randøy  Marinekystfortet på Østre Randøy var stridsklart i mai 1941, som et østlig sperrebatteri ved hovedinnseilingen til Kristiansand. Bevæpningen bestod av fire 15 cm kanoner, hvorav tre var flyttet fra Odderøya og en ble tilført fra Tyskland som lyskanon. Mot Randøysundet i nord lå en kanonpost med to 4,7 cm panservernkanoner og på høydene bak denne to peilestasjoner for Batterie Vara og fortet i Lakseviga. Fortet på Østre Randøy var i bruk i det norske kystartilleriet nesten fram til årtusenskiftet. Store deler av brakkebebyggelsen er i dag bevart, sammen med ammunisjonslager, luftvernstillinger, kommandoplasser og fjellanlegg fra andre verdenskrig og etterkrigstiden.