Belteviga

Flertallet av kystkommunene på Agder har ett eller flere eks-tyske kystfort innenfor sine grenser. Som kulturminner og autentiske relikter fra verdenskrigen spiller disse anleggene i dag en viktig rolle i den lokale historieformidlingen. Selv om bevaringsgraden er ulik, kan man på flertallet av kystfortene fortsatt se nokså intakte kanonstillinger, bunkere, fjellanlegg, luftvernstillinger og nærforsvarssystemer som forteller om hvordan den tyske okkupasjonsmakten forberedte seg på å møte en alliert landgang i Norge.  Marinekystfortet ved Belteviga på Flekkerøy ble etablert senvinteren 1941 for å dekke en åpning i sjøminefeltene utenfor øya og den vestlige innseilingen til Kristiansand. Bevæpningen bestod av fire 15 cm kanoner, hvorav tre var flyttet fra Odderøya og en ble tilført fra Tyskland som lyskanon. Nærforsvaret bestod blant annet av flere Rs 58-bunkere. Kommandoplassen var feltmessig og av samme type som på Østre Randøy og Nordberg. På Brattåsen ble det i siste krigsår satt opp en marineradar. Fundamentet for radaren, enkelte dekningsbunkere, en luftvernstilling og en kanonstilling kan fortsatt betraktes ved Belteviga, men størstedelen av det tidligere kystfortet er i dag borte.