Lakseviga

Flertallet av kystkommunene på Agder har ett eller flere eks-tyske kystfort innenfor sine grenser. Som kulturminner og autentiske relikter fra verdenskrigen spiller disse anleggene i dag en viktig rolle i den lokale historieformidlingen. Selv om bevaringsgraden er ulik, kan man på flertallet av kystfortene fortsatt se nokså intakte kanonstillinger, bunkere, fjellanlegg, luftvernstillinger og nærforsvarssystemer som forteller om hvordan den tyske okkupasjonsmakten forberedte seg på å møte en alliert landgang i Norge.  Marinekystfortet ved Lakseviga/Krageviga på Flekkerøy ble etablert høsten 1940 som et vestlig sperrebatteri ved hovedinnseilingen til Kristiansand. To 21 cm kanoner ble flyttet fra Odderøya og montert i to høytliggende, monumentale kanonstillinger. Granater ble transportert fra ammunisjonslager ved kai og opp til kanonene på skinnegående vogner trukket av en vinsj. Store deler av kystfortet er bevart i dag med kanonstillinger, grunnmurer etter brakker, dekningsbunkere, nærforsvarsstillinger, luftvernstillinger, trasé for ammunisjonsjernbane og ammunisjonsbunker. Ammunisjonsbunkeren var oppmalt som et uthus for kamuflasje.