Møvik

Flertallet av kystkommunene på Agder har ett eller flere eks-tyske kystfort innenfor sine grenser. Som kulturminner og autentiske relikter fra verdenskrigen spiller disse anleggene i dag en viktig rolle i den lokale historieformidlingen. Selv om bevaringsgraden er ulik, kan man på flertallet av kystfortene fortsatt se nokså intakte kanonstillinger, bunkere, fjellanlegg, luftvernstillinger og nærforsvarssystemer som forteller om hvordan den tyske okkupasjonsmakten forberedte seg på å møte en alliert landgang i Norge.Møvik Hitler engasjerte seg personlig i strategien for sperringen av Skagerrak og anleggelsen av det tunge marinebatteriet på Møvik. Fortet ble utbygget fra 1941 og ble det største forsvarsverket på Agder. To 38 cm kanoner ble skutt inn i mai og en tredje i november 1942. Møvik utmerker seg i dag med en rekke store bunkere og en omfattende nærforsvarslinje. Landfronten rundt fortet er bygget opp omkring 12 større fjellanlegg forbundet med mg-stillinger, en rekke Ringstand-bunkere (markert som sirkler) samt tre store mg-bunkere i Kapelldalen, deriblant en R105 og en R620. Sentralt på fortet ligger fire S169 kanonbunkere og to S174 ammunisjonsbunkere for 38 cm kanonene. Videre finnes to R501 mannskapsbunkere, SK bunkere for panservernkanoner, reserveildledning og samband, samt en rekke ulike typer luftvernstillinger.