Ny-Hellesund

Flertallet av kystkommunene på Agder har ett eller flere eks-tyske kystfort innenfor sine grenser. Som kulturminner og autentiske relikter fra verdenskrigen spiller disse anleggene i dag en viktig rolle i den lokale historieformidlingen. Selv om bevaringsgraden er ulik, kan man på flertallet av kystfortene fortsatt se nokså intakte kanonstillinger, bunkere, fjellanlegg, luftvernstillinger og nærforsvarssystemer som forteller om hvordan den tyske okkupasjonsmakten forberedte seg på å møte en alliert landgang i Norge.    HKB 5/751 Ny-Hellesund ble etablert tidlig i 1943 som et sent tilskudd til Artillerigruppe Kristiansand.  Bevæpningen bestod av fire 10,5 cm K331 kanoner, hvorav hele tre kanoner etter hvert ble plassert i R671 kasematter. I to av kasemattene og i en åpen kanonstilling står i dag kanoner. Kommandoplassen er av type R636. Spesielt for Ny-Hellesund er en FL277-bunker for lyskaster, som den eneste i Norge.