Ålo

Flertallet av kystkommunene på Agder har ett eller flere eks-tyske kystfort innenfor sine grenser. Som kulturminner og autentiske relikter fra verdenskrigen spiller disse anleggene i dag en viktig rolle i den lokale historieformidlingen. Selv om bevaringsgraden er ulik, kan man på flertallet av kystfortene fortsatt se nokså intakte kanonstillinger, bunkere, fjellanlegg, luftvernstillinger og nærforsvarssystemer som forteller om hvordan den tyske okkupasjonsmakten forberedte seg på å møte en alliert landgang i Norge.  Hærkystfortet på Ålo ble satt opp ved innløpet til Trysfjorden i mai 1941 med fire 10,5 cm kanoner og to 2 cm luftvernkanoner. Kommandoplassen var av lokalt tilpasset type. Fortet ble minelagt høsten 1942, som et av de første kystfort på Agder. På det tidspunkt lå en tropp fra Festungs-Bataillon 642 som infanterisikring på fortet. Batteriet hadde en utsatt beliggenhet og ble i 1944 flyttet fra Ålo til Tjomsemoen øst for Tangvall.