Landhovde

Flertallet av kystkommunene på Agder har ett eller flere eks-tyske kystfort innenfor sine grenser. Som kulturminner og autentiske relikter fra verdenskrigen spiller disse anleggene i dag en viktig rolle i den lokale historieformidlingen. Selv om bevaringsgraden er ulik, kan man på flertallet av kystfortene fortsatt se nokså intakte kanonstillinger, bunkere, fjellanlegg, luftvernstillinger og nærforsvarssystemer som forteller om hvordan den tyske okkupasjonsmakten forberedte seg på å møte en alliert landgang i Norge.   Hærkystfortet på Landehobde (Landehovde) ble bygget ut i 1942 da HKB 519 med fire 15,5 cm kanoner ble flyttet fra Mandal. Fortet hadde to 2 cm luftvernkanoner og én 5 cm KwK som landgangsskyts. Sistnevnte var montert i en Ringstand Rs 65a-bunker. Det ble bygget ut flere omfattende fjellanlegg for ulike funksjoner på fortet. Kommandobunkeren er av type R636. Sommeren 1944 ble batteriet flyttet til Skadberg nord for Mandal. HKB 18/979 flyttet da til Landehobde fra Åvik med fire 10,5 cm kanoner. Det ble støpt en R671 kasematt for en av disse kanonene.