LundegÄrd

Her lå den adelige setegården Lundegård
i middelalder. Det lille røde huset er
bygget over en  fin steinsatt, meget dyp
brønn. Lokalt går brønnen for å være
svært gammel, og for å ha tilhørt den
adelige setegården. På plenen omkring
huset finnes murrester etter eldre
bygningsmasse bevart i plenen.

 

Tekst: Yvonne Fernmar Willumsen
Publisert av Fylkeskonservatoren i Vest-Agder 2012.