Signalen

Flertallet av kystkommunene på Agder har ett eller flere eks-tyske kystfort innenfor sine grenser. Som kulturminner og autentiske relikter fra verdenskrigen spiller disse anleggene i dag en viktig rolle i den lokale historieformidlingen. Selv om bevaringsgraden er ulik, kan man på flertallet av kystfortene fortsatt se nokså intakte kanonstillinger, bunkere, fjellanlegg, luftvernstillinger og nærforsvarssystemer som forteller om hvordan den tyske okkupasjonsmakten forberedte seg på å møte en alliert landgang i Norge.  Hærkystfortet på Signalen ved Åvik ble etablert i oktober 1941 med fire 10,5 cm kanoner i åpne stillinger. Ytterligere bevæpning bestod i 1942 av to 2 cm luftvernkanoner, en 7,5 cm feltkanon og en 5 cm KwK-kanon. Til nærforsvar ble det støpt en Ringstand-bunker av typen Rs69, med to kamprom for maskingevær og bombekaster. Kommandoplassen var av lokal, ikke-standardisert type. I 1944 ble batteriet flyttet til Landehobde ved Mandal.