Lindesnes

Flertallet av kystkommunene på Agder har ett eller flere eks-tyske kystfort innenfor sine grenser. Som kulturminner og autentiske relikter fra verdenskrigen spiller disse anleggene i dag en viktig rolle i den lokale historieformidlingen. Selv om bevaringsgraden er ulik, kan man på flertallet av kystfortene fortsatt se nokså intakte kanonstillinger, bunkere, fjellanlegg, luftvernstillinger og nærforsvarssystemer som forteller om hvordan den tyske okkupasjonsmakten forberedte seg på å møte en alliert landgang i Norge.  Hærkystfortet ved Lindesnes fyr ble etablert i mai 1941 med fire 10,5 cm kanoner i åpne stillinger. Kartet fra 1943 viser minefeltene som omkranser brakkebebyggelsen i bakkant av høyden ved fyret. Batteriet hadde en utsatt beliggenhet og ble i november 1943 flyttet til Ime ved Mandal. I 1944–45 sto det en varslingsradar av typen FuMO 214 på det tidligere fortsområdet. Denne var underlagt marinen.