Hausvik

Flertallet av kystkommunene på Agder har ett eller flere eks-tyske kystfort innenfor sine grenser. Som kulturminner og autentiske relikter fra verdenskrigen spiller disse anleggene i dag en viktig rolle i den lokale historieformidlingen. Selv om bevaringsgraden er ulik, kan man på flertallet av kystfortene fortsatt se nokså intakte kanonstillinger, bunkere, fjellanlegg, luftvernstillinger og nærforsvarssystemer som forteller om hvordan den tyske okkupasjonsmakten forberedte seg på å møte en alliert landgang i Norge. Kystfortet på Hausvikodden i Lyngdal ble etablert i februar 1943 med fire 10,5 cm kanoner. Batteriet avløste da et Widerstandsnest på stedet. Fortet fikk i april tilført to sovjetiske luftvernkanoner i kaliber 8,8 cm til bruk mot sjømål. På Hausvikodden sees i dag fire åpne stillinger for 10,5 cm kanoner. Disse er forbundet med hverandre av et større fjellanlegg med forlegningsrom. To uferdige R671 kasematter og en påbegynt R636 kommandobunker viser at fortet ikke var ferdigstilt ved kapitulasjonen. Det står i dag to 10,5 cm K331 kanoner i batteriet.