Loshavn

Flertallet av kystkommunene på Agder har ett eller flere eks-tyske kystfort innenfor sine grenser. Som kulturminner og autentiske relikter fra verdenskrigen spiller disse anleggene i dag en viktig rolle i den lokale historieformidlingen. Selv om bevaringsgraden er ulik, kan man på flertallet av kystfortene fortsatt se nokså intakte kanonstillinger, bunkere, fjellanlegg, luftvernstillinger og nærforsvarssystemer som forteller om hvordan den tyske okkupasjonsmakten forberedte seg på å møte en alliert landgang i Norge. Kystfortet i Loshavn ble flyttet fra Einarsneset sommeren 1944. Bevæpningen bestod i 1945 av fire 10,5 cm-kanoner og tre 2 cm luftvernkanoner. Tre av 10,5 cm-kanonene var montert i standardiserte åpne kanonstillinger av typen Ringstand Vf271. Ved sjøen var det støpt en R667 kasematt for 5 cm KwK-kanon. Kommandoplassen var en lokalt tilpasset type.