Einarsneset

Flertallet av kystkommunene på Agder har ett eller flere eks-tyske kystfort innenfor sine grenser. Som kulturminner og autentiske relikter fra verdenskrigen spiller disse anleggene i dag en viktig rolle i den lokale historieformidlingen. Selv om bevaringsgraden er ulik, kan man på flertallet av kystfortene fortsatt se nokså intakte kanonstillinger, bunkere, fjellanlegg, luftvernstillinger og nærforsvarssystemer som forteller om hvordan den tyske okkupasjonsmakten forberedte seg på å møte en alliert landgang i Norge. Allerede 1. april 1941 stod det et kampklart feltbatteri med tre 10,5 cm kanoner på Einarsneset.  Batteriet inngikk kort tid etter i hærkystartilleriet under benevnelsen HKB 516 Farsund og fikk i første halvdel av 1942 tilført sitt fjerde skyts. Samme år byttet batteriet bevæpning til fire 15,5 cm kanoner. Batteriet flyttet sommeren 1944 til Loshavn og byttet på ny bevæpning til 10,5 cm kanoner. På Einarsneset sees i dag en kommandoplass av lokalt tilpasset type, flere åpne kanonstillinger, stilling for 5 cm Kwk-kanon, flere Vf dekningsbunkere, mg-stillinger og grunnmurer etter brakker.