Marka

Flertallet av kystkommunene på Agder har ett eller flere eks-tyske kystfort innenfor sine grenser. Som kulturminner og autentiske relikter fra verdenskrigen spiller disse anleggene i dag en viktig rolle i den lokale historieformidlingen. Selv om bevaringsgraden er ulik, kan man på flertallet av kystfortene fortsatt se nokså intakte kanonstillinger, bunkere, fjellanlegg, luftvernstillinger og nærforsvarssystemer som forteller om hvordan den tyske okkupasjonsmakten forberedte seg på å møte en alliert landgang i Norge. Kystfortet i Marka på Lista var operativt fra 1942 til 1945. På minekartet er kanonstillingene og de mange Regelbau-bunkerne utelatt, men Freya og Würzburg Riese-radarene samt en lett luftvernkanon er avmerket på høydedraget i bakkant. Mot vest er det markert et flankeforsvar bestående av en 7,5 cm feltkanon og en 5 cm KwK-kanon.