Stavestø

Flertallet av kystkommunene på Agder har ett eller flere eks-tyske kystfort innenfor sine grenser. Som kulturminner og autentiske relikter fra verdenskrigen spiller disse anleggene i dag en viktig rolle i den lokale historieformidlingen. Selv om bevaringsgraden er ulik, kan man på flertallet av kystfortene fortsatt se nokså intakte kanonstillinger, bunkere, fjellanlegg, luftvernstillinger og nærforsvarssystemer som forteller om hvordan den tyske okkupasjonsmakten forberedte seg på å møte en alliert landgang i Norge.  Marinekystfortet ved Stavestø ble bygget ut fra høsten 1940. Bevæpningen bestod av tre 15 cm ubåtkanoner som var plassert i åpne stillinger. Avstandsmåling ble foretatt fra et høyt tårn som ble satt opp for dette formålet. Batteriet ble i 1942 flyttet opp til Nordberg, noe som ga et bedre skuddfelt.