Varnes

Flertallet av kystkommunene på Agder har ett eller flere eks-tyske kystfort innenfor sine grenser. Som kulturminner og autentiske relikter fra verdenskrigen spiller disse anleggene i dag en viktig rolle i den lokale historieformidlingen. Selv om bevaringsgraden er ulik, kan man på flertallet av kystfortene fortsatt se nokså intakte kanonstillinger, bunkere, fjellanlegg, luftvernstillinger og nærforsvarssystemer som forteller om hvordan den tyske okkupasjonsmakten forberedte seg på å møte en alliert landgang i Norge. Hærkystfortet på Varnes ble bygget ut fra 1942. Fortets fire 10,5 cm kanoner ble først oppstilt i åpne stillinger. Kommandoplassen er bygget med utgangspunkt i en R636-bunker, men avviker fra standardtegningene innvendig. Fjellanlegget ble ikke bygget ut i det omfang som skissen viser, og ble trolig aldri ferdigstilt. Kartet tydeliggjør likevel hva som var planlagt. I 1944 ble to kanoner montert i R671 kasematter. I en av disse står det i dag fortsatt en 10,5 cm kanon.