Hidra

Flertallet av kystkommunene på Agder har ett eller flere eks-tyske kystfort innenfor sine grenser. Som kulturminner og autentiske relikter fra verdenskrigen spiller disseanleggene i dag en viktig rolle i den lokale historieformidlingen. Selv ombevaringsgraden er ulik, kan man på flertallet av kystfortene fortsatt se noksåintakte kanonstillinger, bunkere, fjellanlegg, luftvernstillinger ognærforsvarssystemer som forteller om hvordan den tyske okkupasjonsmaktenforberedte seg på å møte en alliert landgang i Norge. Kystfortet på Hidra dekket fra mai 1941 havområdet vest forLista og innløpet til Flekkefjord og Kvinesdal. Batteriet ble oppstilt med fire10,5 cm kanoner og hadde i 1942 to 2 cm luftvernkanoner, én fransk feltkanon i kaliber7,5 cm og én 5 cm KwK-kanon som nærforsvar. Sistnevnte var plassert i enRingstand Rs65a-bunker. Det er anlagt underjordiske løpeganger mellom flere avkanonstillingene. Kommandobunkeren er av en lokalt tilpasset type. Tekst: Endre Wrånes