Steglehaug


Steglehaug er et gravminne fra bronsealderen. Navnet har røysa fått i senere tid, sannsynligvis fordi stedet har vært brukt til henrettelser. På første halvdel av 1600-tallet var det i hovudsak 
på kongsgårdene at folk ble henrett. Her i
Vest-Agder var det Huseby på Lista og Oddernes i Kristiansand. I eldre tid var straffene grusomme, folk skulle skremmes til å være lovlydige og 
henrettelser av forbryter var et folkenøye.Steglehaugen ble av nazistene ødelagt under 2. verdskrig, da det ble gravd en voll omkring og en skyttergrav i haugen. Gravhaugen er i dag restaurert slik den opprinnelig har sett ut.

 

Tekst: Yvonne Fernmar Willumsen
Publisert av Fylkeskonservatoren i Vest-Agder 2012.