Sverreshaug

På gården Østre Hauge på Lista finnes flere store og monumentale gravhauger, blant annet Sverreshaug som tidligere ble omtalt som ”Listas største gravhaug”. Sverreshaug ble undersøkt av Anders Lorange i 1877.

Geofysiske undersøkelser fra de senere år har vist at den mektige Sverreshaug, med en primærgrav datert til eldre bronsealder, ikke lå i ensom majestet som nå, men var omgitt av en rekke større gravhauger oppe på moreneryggen langs Kongeveien fra Lunde og videre utover Listalandet.
 

Tekst: Yvonne Fernmar Willumsen
Publisert av Fylkeskonservatoren i Vest-Agder 2012.