Kjempehauan ved Lunde

Funn fra haugene:

 

I området omkring Kjempehauan ved Lunde ligger en rekke andre spennede kulturminner fra flere tidsperioder.

 

Bygdeborger

I nærhet til jernalderens stormannsgårder finner en ofte bygdeborger, gjerne anlagt ved perifere gårder som kan ha vært underlagt stormennene i sentralbygda. Ved Lunde, der det må ha sittet mektige høvdinger i lengre tid - finnes to bygdeborger. Stormennene ved Lundevågen må ha hatt kontroll over jord som endel av maktbasisen sin og borgene i heilandet innenfor det flate Lista kan være et uttrykk for det.

 

De 14 borgene på Lista ligger så tett at det kan ha vært mulig å signalisere ved hjelp av ildsignaler fra én borg til den neste. Ofte ligger de vedene som er kjent fra nyere tid, i kort avstand fra en borg. Skjolnesveten er for eksempel plassert 
nær begge borgene på Lunde, og det er fristende å tenke seg at det er en sammenheng her.

 

Lundesteinen

 

Tekst:Yvonne Fernmar Willumsen
Publisert av Fylkeskonservatoren i Vest-Agder 2012