Heddeland gravfelt

 

©Fornminner.no

 

Utgravinger 2012.

Sommer 2012 ble det gjennomført arkeologiske utgravinger sør for Heddeland gravfelt. Utgravingene ble gjennomført av Kulturhistorisk museum i forbindelse med en utvidelse av industriområdet.

Tidligere har man ikke visst nøyaktig hvor bosetningen til de som brukte gravfeltet lå, men under utgravingen ble det funnet tre hus. Husene var mellom 15 og 18 meter.  I tillegg ble det funnet nærmere 150 kokegroper!

Tekst: Yvonne Fernmar Willumsen
Publisert av Fylkeskonservatoren i Vest-Agder 2012.