Landsbyen ved Kongsgård

Gammelt åkerbruk

I romertid og folkevandringstid ble åkerjorden dels bearbeidet med hakke og spade, og dels med buearden som var innført alt i bronsealderen. Buearden var et lett pløyeredskap som smuldret opp jorden, rev opp ugressrøtter og drev ned gjødsel og såkorn Buearden har et utskiftbart "skjær" - kalt ardbiler - av en 
hardere tresort. Ardbiler er ofte funnet i myrer, hvor de er lagt ned som et offer av jernalderens mennesker. Denne ardbilen er funnet i en myr ved Oddernes, sannsynligvis Møglestumyra som lå på vestsiden av Presthusbekken, ikke langt fra landsbyen ved Kongsgård. Ardbilen er datert til romersk jernalder. Kanskje har landsbymenneskene en gang ofret bilen til gudene i håp om en god og fruktbar kornhøst!?

 

Ardbile 

Foto: Arne Lunde 

Tekst: Yvonne Fernmar Willumsen
Publisert av Fylkeskonservatoren i Vest-Agder 2012.