JernaldergÄrd Penne

Jærberget - Penne.
På sletten foran Jærberget finnes også et stort antall kulturminner. Omtrent midt i bildet ses en hustuft, trolig fra eldre jernalder, og ellers er her enkelte gravminner og en mengde rydningsrøyser. Til sammen utgjør disse minnene levningene etter en jernaldergård som har ligget ved Jærberget. Kanskje var dette datidens Pennegård? 

Tekst: Yvonne Willumsen og Frans-Arne Stylegar
Publisert av Fylkeskonservatoren i Vest-Agder 2013.