Helleristningene på Jærberget

I Vest-Agder finnes helleristningene fra bronsealderen stort sett bare på Lista, der det finnes nesten 100 lokaliteter med bergkunst. På Jærberget på Penne ligger et av de største helleristningsfeltene på Lista. Her finnes 25 skipsristninger og bortimot 70 skålgroper fra perioden 1500-500 f.Kr. samlet på et bergskjær i Pennemarka.

 


Helleristning fra Jærberget.

Helleristningene på Jærberget er det største på Lista. Foruten et lite felt i Kristiansand er det bare på Lista det finnes helleristninger i Vest-Agder. Feltet ble oppdaget av lokalkjente i 1917. 

De fleste båtene har doble skrog - parallelle langsgående furer markerer reling og bunn, og loddrette linjer avslutter skroget i hver ende. Båtene har mannskapsstreker. På toppen av knausen er det et par uthugde fotsålepar og flere groper. På nordvestsiden av knausen ligger det et fotsålepar til, også her omgitt av flere groper, og langt nede på en sørvestvent flate ligger det to båtfigurer, den ene med mannskapsstreker. Båtfigurene på Jærberget kan dateres til rundt 1000 f. Kr.

Hvor kommer helleristningene fra? Helleristningene må først og fremst forstås som religiøse symboler - og religiøse symboler er utbredt over hele verden - så det er noe allment med dem som vi kan kjenne igjen. Religiøse symboler viser til en handling - noe som har skjedd. Det kristne korset er et viktig symbol i den kristne kulturen, og symbolet inneholder alle opplysninger om Kristus liv, død og oppstandelse. For noen vil symbolet representere hele innholdet i nye testamentet, mens for andre kan det være bruddstykker av samme historie. 
Plassering av symbolet gir ulike betydning, og det endres over tid. For bare 100 år siden ville det kristne korset hatt en litt annen betydning enn hva det har i dag. 


Tro er uløselig knyttet til religiøse symbol. I sin enkleste form en forklaring på jordens og menneskenes tilblivelse, universet og naturens orden. I mer komplekse former hvordan mennesket oppnår kontakt med gudene. 


I det arkeologiske materialet finnes det "hellerisningsmotiv" på gjenstander som rakekniver fra bronsealderen. Rakeknivene har blitt funnet i graver fra bronsealderen sammen med andre oldsaker og tidlige studier viste at rakeknivene var fra bronsealderen. Siden motivet på rakekniven (skipet) er likt det man finner på helleristningene, måtte også helleristningene være fra bronsealderen. Men at bildene er det samme på kniver og på berget setter oss også på sporet av et annet viktig element.

Hvor kommer motivene fra? 
Det er grunn til å tro at motivene var kjent før de ble hugget inn i berget på Jærberget. At de religiøse symbolene allerede var i bruk, kanskje malt på skinn og andre materialer som for lengst er borte, eller risset inn i keramikk og metall. Slike gjenstander kan  transporteres over store avstander. Og når vi vet at gjenstandsfunn og graver fra bronsealderen på Lista er helt likt det man ellers bare finner i Jylland i Danmark, så er det grunn til å tro at også de religiøse symbolene kom - i fysisk forstand - med båt fra Danmark. Hvorfor de plutselig begynte å hugge disse symbolene i stein er en problemstilling som ingen riktig har svaret på ennå.

Tekst: Snorre Haukalid og Yvonne Willumsen 
Publisert av Fylkeskonservatoren i Vest-Agder 2012.