Kommandantens bolig

Første verdenskrig representerte på mange måter et tidsskille på Odderøya. Før den tid var det sparsomt med overnattingsmuligheter på Odderøya. I tiden rundt første verdenskrig var det en kolossal byggevirksomhet, og fra da av var det vanlig at høyere offiserer og deres familier var bosatt på øya.

Det staselige murhuset som ligger like til venstre for innkjøringen til Odderøya, ble bygd i 1918. I mange tiår var huset bolig og kontorer for kommandanten på Odderøya.

Murhuset ble i sin tid foreslått som representasjonsbolig for kronprinsparet.

Kommandantens bolig en snøvinter på slutten av 1950-tallet. Foto via Berit Mikkelsen/ Liv Andersen

Kommandantens bolig en snøvinter på slutten av 1950-tallet. Foto via Berit Mikkelsen/ Liv Andersen.

 

Tekst: Inger Johanne og Knut Mæsel

Publisert av Vest-Agder-museet 2012