Andedammen eller Salamanderdammen

Det hørte i sin tid et stort og velholdt hageanlegg til Kommandantens bolig på Odderøya, og den lille andedammen var en del av dette anlegget. 

Tidligere fremstod dammen som klart firkantet, og det synes også å fremgå av eldre kartmateriale. Det er all grunn til å regne med at dammen er menneskeverk. Trolig er den utgravd for å tjene som drikkevannsreservoar på slutten av 1600-tallet, i forbindelse med den eldste festningen på Nederberg, det vi i dag kaller Lasaretthøyden.

I våre dager omtales dammen gjerne som Salamanderdammen. Det er den utrydningstruede småsalamanderen som lever i området rundt dammen. Småsalamanderen er først og fremst et landdyr, men den søker til dammer og tjern for å formere seg.

Under Quartfestivalene ble det av og til holdt konserter i den såkalte Salamanderparken, på en scene som ble satt opp i området.

 

Foto Asbjørn Lie, Agder naturmuseum og botaniske hage

Foto: Asbjørn Lie, Agder naturmuseum og botaniske hage.

 

Tekst: Inger Johanne og Knut Mæsel

Publisert av Vest-Agder-museet 2012