Lasarettbygningene og krutthuset

Det sirkelformede krutthuset som ble bygd rett før år 1700, er den eldste av bygningene på Lasaretthøyden. Det har sammenheng med at de første kanonene på Odderøya ble satt opp på dette stedet. Sammen med kanonene på Christiansholm festning dekket de innseilingen til østerhavna.

 

Østre lasarett sett fra øst på begynnelsen av 1900-tallet. Foto via Vest-Agder-museet Kristiansand.

De gulmalte lasarettbygningene stod ferdig helt i begynnelsen av 1800-tallet og var beregnet på syke sjøfolk som kom inn med skip som måtte i karantenehavn.

I tider med store dødelige epidemier i omløp, innførte mange land karanteneplikt og krav om sunnhetssertifikater. Skip fra hele Nord-Europa søkte karantenehavna på Odderøya om de kom fra smittede steder eller hadde karantenepliktige syke om bord.

  

Lasarettbygningene, krutthuset og karantenemuren sett fra sør i 1860-70-årene. Under karantenestasjonen ligger oppsynsmannens bolig og løe. Foto via Vest-Agder-museet Kristiansand. 

 

Tekst: Inger Johanne og Knut Mæsel

Publisert av Vest-Agder-museet 2012