Oppstillingsplassen/ Flaten

Den store plenen har gjennom tidene hatt mange navn. De forteller både om sivil og militær bruk: Oppstillingsplassen, Appellplassen eller Paradeplassen, også kalt Grusbanen, Flaten eller Plenen.

Minnestøtten over de åtte som falt på Odderøya 9. april 1940 sto helt fram til 2007 på Paradeplassen. Foto via Kåre Steinsland

Minnestøtten over de åtte som falt på Odderøya 9. april 1940 sto helt fram til 2007 på Paradeplassen. Foto via Kåre Steinsland.

Det er ikke mange flate partier på Odderøya. Dette området var derfor velegnet til militære oppstillinger.  

Gjennom tidene har det her foregått en rekke seremonielle handlinger, blant annet den årlige bekransningen av minnesmerket over Odderøyas falne den 9. april 1940 som i mange år stod på paradeplassen. Minnesmerket ble i 2007 flyttet opp til toppen av Odderøya.

 

Tekst: Inger Johanne og Knut Mæsel

Publisert av Vest-Agder-museet 2012