Sykestua

Bygningen ble oppført i 1917 og har vært brukt som militært sykehus gjennom mange tiår.

Norske soldater tatt til fange etter kampene den 9. april 1940 utenfor sykestua på Odderøya. Foto via Bjørn Furuborg.

Norske soldater tatt til fange etter kampene den 9. april 1940 utenfor sykestua på Odderøya. Foto via Bjørn Furuborg.

Den 9. april 1940 skjedde det en ulykke utenfor sykestua. Da de tyske marinefartøyene slapp inn på indre havn, la motortorpedobåter til ved Silokaia. De tyske soldatene stormet opp fjellsiden og kom hurtig opp mot sykestua hvor flere norske soldater befant seg. Tyskerne kommanderte at alle norske skulle strekke hendene i været. I den påfølgende forvirringen ble det kastet en granat som drepte sanitetsløytnant Jens Edvard Jensen Lanes.

 

Tekst: Inger Johanne og Knut Mæsel

Publisert av Vest-Agder-museet 2012