Peisestue-området

På dette stedet stod det tidligere en bygning som mange kristiansandere hadde et nært forhold til, nemlig Peisestuen.

Peisestuen tidlig på 1900-tallet. Foto via Vest-Agder-museet Kristiansand

Peisestuen tidlig på 1900-tallet. Foto via Vest-Agder-museet Kristiansand.

Bygningen stod ferdig i 1895 og ble bygd av Kristiansand og Opland Turistforening. Peisestuen ble straks byens utfarts- og forlystelsessted, og helt frem til krigsutbruddet var det servering, dans og underholdning på Peisestuen. Ved store anledninger kunne det samle seg 2000 mennesker i dette området.

Peisestuebygningen ble i 1971 solgt og står i dag som hytte på Gautestad. 

I februar 1945 ble to tyskere henrettet av sine egne i dette området.

 

Tekst: Inger Johanne og Knut Mæsel

Publisert av Vest-Agder-museet 2012