Vestre batteri

Den tyske frakteskuta Seattle lå for anker utenfor Oksøy fyr den 8. april 1940. Om morgenen den 9. april lettet Seattle anker og styrte mot innseilingen til byen samtidig som krigsskipene startet angrepet. Da kanonene på Odderøya skjøt, prøvde Seattle å dreie av mot Risholmene ved Flekkerøy. Vestre batteri som var utstyrt med to 15 cm kanoner, fyrte av en serie skudd som traff skipet og satte det i brann.

 Et tysk bombefly fotograferer lasteskipet Seattle den 9. april 1940 etter at det er trffet av granater fra Vestre batteri. Foto via bildearkivet ECPA, Paris

Et tysk bombefly fotograferer lasteskipet Seattle den 9. april 1940 etter at det er truffet av granater fra Vestre batteri. Foto via bildearkivet ECPA, Paris.

Seattle ligger i dag nedsunket i ytterkant av Korsvikfjorden.

På dette flotte utsiktspunktet står i dag ankeret til frakteskuta Seattle. Ankerkjettingen ligger i 2012 på parkeringsplassen like ved toppen av Odderøya.

  

Tekst: Inger Johanne og Knut Mæsel

Publisert av Vest-Agder-museet 2012