Odder√łya fyr

Det aller første fyret på Odderøya ble tent samtidig med Oksøy fyr i 1832. I 1874 ble det første lille fyret revet og erstattet av den vernede fyrbygningen vi ser i dag. Fyrbygningen er oppført i tre, og lyktehuset er bygd inn i gavlen. I en betong-galge henger tåkeklokken, og dette tåkeklokkeanlegget er det eneste som er bevart i Vest-Agder.

 Odderøya fyr ble kamuflasjemalt under andre verdenskrig. Foto via Hans Jakob Jakobsen

Odderøya fyr ble kamuflasjemalt under andre verdenskrig. Foto via Hans Jakob Jakobsen.

I tillegg til selve fyrbygningen består fyranlegget av et maskinhus med en liten leilighet, et bryggerhus, en oljebod og et naust.

Fyret var i drift til 1984. Da ble det erstattet av den moderne fyrlykten på nedsiden av Odderøya fyr.

 

Tekst: Inger Johanne og Knut Mæsel

Publisert av Vest-Agder-museet 2012