Kinoen og det gamle ammunisjonslageret

Murbygningen på venstre side av veien ble bygd ca. 1918 som underoffisersmesse med kjøkken i kjelleren. Etter krigen ble bygningen brukt som kinosal for soldatene på Odderøya.

Den store, røde lagerbygningen markerer stedet hvor ammunisjonslageret var den 9. april 1940. Ammunisjonslageret ble truffet av bomber fra tyske Heinkel bombefly, og etter en voldsom eksplosjon, tok det fyr i skogen rundt mens granater stadig eksploderte.  

Under krigen bygde tyskerne den røde bygningen som står der i dag og brukte den som lager.

 

Da ammunisjonslageret på Odderøya eksploderte den 9. april 1940, ble det store skader på flere bygninger. Foto via kapitanleutnant Michaelsen.

 

Tekst: Inger Johanne og Knut Mæsel

Publisert av Vest-Agder-museet 2012