Mellombatteriet

Etter at Odderøy festning ble nedlagt i 1872, ble de gamle anleggene stående og forfalle. Forsvarskommisjonen av 1891 bestemte imidlertid at forsvarsverkene på Odderøya skulle oppjusteres.

De første arbeidene begynte i 1895, men alt skyts på Odderøya var på plass til overlevering den 7. mai 1904.

Mellombatteriet som ble bygd i perioden 1902-04, bestod av to 15 cm kanoner.

10.5 cm kanon på Mellombatteriet like etter 2. verdenskrig. Foto: Kåre Steinsland

10.5 cm kanon på Mellombatteriet like etter 2. verdenskrig. Foto: Kåre Steinsland.

Etter krigen var batteriet operativt med to 10.5 cm kanoner. Det står nå to 10.5 cm museumskanoner i stillingene.

 

Tekst: Inger Johanne og Knut Mæsel

Publisert av Vest-Agder-museet 2012