Hovedkommandoplassen/ Utkik

Helt på toppen av Odderøya ligger hovedkommandoplassen. Stedet bar i tidligere tider navnet Utkik.

Hovedkommandoplassen som ble bygd i 1913-14, var et meget moderne anlegg for sin tid. Faktisk var den så moderne at den kom til å danne mønster for liknende kommandosentraler i årene som fulgte.

Hovedkommandosentralen var utstyrt med rikstelefon som holdt kontakt med utenverdenen, og det var direkte linjer som gav forbindelse til alle festningens batterier. Det var til og med utstyrt slik at en kunne styre lyskasterne direkte fra kommandoplassen, noe som var noe helt nytt. 

Den 9. april 1940 ledet oberstløytnant Fosby sine mannskaper fra denne hovedkommandoplassen.

 Hovedkommandoplassen på Odderøya ble bygd i 1913-14. Foto via Bjørn Furuborg

Hovedkommandoplassen på Odderøya ble bygd i 1913-14. Den ble bygd av entreprenørfirmaet Høyer Ellefsen og kostet i sin tid 8600 kr. Foto via Bjørn Furuborg.

 Minnesmerket som i mange år stod på paradeplassen lenger nede på øya, ble flyttet hit i 2007. Den 9. april hvert år blir minnesmerket bekranset.

 

Tekst: Inger Johanne og Knut Mæsel

Publisert av Vest-Agder-museet 2012