Viljebakken

Bakken som fører fra toppen av Odderøya og ned til Søndre batteri, kalles gjerne Viljebakken. 

Tidlig på 1960-tallet ble det laget en rundløype der en utnyttet terrenget på Odderøya. Løypa startet fra kasernene oppe på toppen av øya, fortsatte nedover mot vaktbua, for så å følge stiene på østsiden til Sydspissen. Så gjaldt det å ha krefter igjen til at en kunne forsere Viljebakken opp mot toppen og videre tilbake til kasernen. Soldatene trente rett som det var i denne terrengløypa, og av og til ble det avholdt konkurranser i Ukas løype.

Navnet Viljebakken var det mannskapene på Odderøya som fant på. 

 Viljebakken i 2012. Foto: Mæsel

Viljebakken i 2012. Foto: Mæsel.

 

Tekst: Inger Johanne og Knut Mæsel

Publisert av Vest-Agder-museet 2012