Maskinstasjonen/ Tjernet

Maskinstasjonen ble anlagt i 1902–03. Den sørget for strøm til lyskasterne på øya og til hovedkommandoplassen på toppen.

Tjernet var opprinnelig et myrområde, men da maskinstasjonen ble bygd, ble det behov for vann. Det ble derfor laget en brønn i myra. På grunn av for lite tilsig av vann i tørkeperioder, ble det laget en demning i sørenden. Trerør førte vannet ned til stasjonen.      

Den 9. april 1940 ble maskinist Wilhelm Rosenvold drept av granatsplinter som traff maskinstasjonen.

 Betjening av 60 cm lyskaster under en øvelse like etter andre verdenskrig. Foto: Kåre Steinsland 

Betjening av 60 cm lyskaster under en øvelse like etter andre verdenskrig. Foto: Kåre Steinsland.

 

Tekst: Inger Johanne og Knut Mæsel

Publisert av Vest-Agder-museet 2012