Østre brakke og Odderøyas Venner

Brakka ble bygd av tyskerne under andre verdenskrig. I tiden etter krigen ble den brukt som innkvarteringsbrakke for soldater. I lange perioder kunne det bo en hel tropp med 40 mann i lokalene. Leilighetsvis kunne også brakka huse et par befalingsmenn. 

I dag disponeres den av Odderøyas Venner. Venneforeningen ønsker å ivareta de kulturelle og geografiske særtrekk som Odderøya innehar i dag og bevare øyas historie.

Området skal være fritt for alle, og det skal være et sted der livsgleden dominerer. Odderøyas Venner arbeider også med å ivareta øyas grønne områder og utvikle den stedegne fauna og flora. I tillegg ønsker de å være en ressursgruppe som offentlige myndigheter og andre kan forholde seg til og samarbeide med. Østre brakke leies ut til private arrangementer gjennom Odderøyas Venner.

 

Østre brakke (2012) som disponeres av Odderøyas Venner. Foto: Mæsel

Østre brakke (2012) som disponeres av Odderøyas Venner. Foto: Mæsel.

 

Tekst: Inger Johanne og Knut Mæsel

Publisert av Vest-Agder-museet 2012