Kjerregårdsbukta

Kirkegården i Kjerregårdsbukta ble anlagt som karantenegravplass under den store kolerapandemien i 1831. Den var beregnet på sjøfolk og skipspassasjerer som døde av smittsomme, karantenepliktige sykdommer på lasarettet eller om bord på skipene som kom til karantenehavna.

De døde ble bragt inn til Daumannsbrygga og begravd innenfor den lave steinmuren. Angsten for smittefare kunne være stor.

I 1958 satte Skyteskolen opp et stort, rødmalt båthus på det området som hadde vært kirkegård. Båthuset ble revet i forbindelse med markeringen av kulturminneåret.

Kjerregårdsbukta i den perioden da Skyteskolen hadde et båthus på Kolerakirkegården. Foto: Avisen Sørlandet 

Kjerregårdsbukta i den perioden da Skyteskolen hadde et båthus på Kolerakirkegården. Foto: Avisen Sørlandet.

 

Tekst: Inger Johanne og Knut Mæsel

Publisert av Vest-Agder-museet 2012